Tin tức

11 06 2023 Xem thêm
What problems worth solving?
Feynman wrote a letter to his former student explaining what problems worth solving: The worthwhile problems are the ones you can really solve or help...
27 05 2023 Xem thêm
Làm R&D trong công nghiệp Hóa Học
Doanh nghiệp cần các kỹ sư và nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề của doanh nghiệp đó như tối ưu vận hành, thay đổi công nghệ, phát triển và cải tiến sản...
16 03 2023 Xem thêm
Các yếu tố giúp khởi nghiệp thành công
Cần phải xác định đúng vấn đề và tìm một team phù hợp.
18 02 2023 Xem thêm
How to learn well English language?
Just speak as much as you can.
04 01 2023 Xem thêm
Cách định giá cổ phiếu trước khi mua
Lấy tổng tài sản (đã trừ nợ, trừ thuế) chia cho tổng số cổ phiếu.
28 12 2022 Xem thêm
Các thông số tài chính quan trọng phải biết trước khi đầu tư chứng khoán
Đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của bạn nên phải cẩn trọng trước khi đầu tư. Phải xem xét lịch sử kinh doanh và đánh giá tiềm năng của doanh nghiệp trước...
25 12 2022 Xem thêm
Cách chọn thời điểm mua chứng khoán
Giá cp tăng giảm qua thời gian không giống nhau, lúc tăng nhanh, lúc tăng chậm, lúc không tăng, và có lúc giảm sâu.
24 12 2022 Xem thêm
Hiểu biết cơ bản về đầu tư chứng khoán
Ba yếu tố quan trọng: hiểu về doanh nghiệp, có vốn lâu dài, mua giá hợp lý.