Tin tức

4 cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng Anh

Viết bởi: Walden University, 17 06 2020
Simple Sentences
 • She wrote.
 • She completed her literature review.
 • He organized his sources by theme.
 • They studied APA rules for many hours.

Compound Sentences
 • She completed her literature review, and she created her reference list.
 • He organized his sources by theme; then, he updated his reference list.
 • They studied APA rules for many hours, but they realized there was still much to learn

Complex Sentences
 • Although she completed her literature review, she still needed to work on her methods section.
 • They studied APA rules for many hours as they were so interesting.
 • Because he organized his sources by theme, it was easier for his readers to follow

Compound-Complex Sentences
 • She completed her literature review, but she still needs to work on her methods section even though she finished her methods course last semester.
 • Although he organized his sources by theme, he decided to arrange them chronologically, and he carefully followed the MEAL plan for organization.
 • With pizza and soda at hand, they studied APA rules for many hours, and they decided that writing in APA made sense because it was clear, concise, and objective.


https://academicguides.waldenu.edu/writingcenter/grammar/sentencestructure
Có thể bạn quan tâm
11 06 2023 Xem thêm
What problems worth solving?
Feynman wrote a letter to his former student explaining what problems worth solving: The worthwhile...
27 05 2023 Xem thêm
Làm R&D trong công nghiệp Hóa Học
Doanh nghiệp cần các kỹ sư và nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề của doanh nghiệp đó như tối ưu vận...
16 03 2023 Xem thêm
Các yếu tố giúp khởi nghiệp thành công
Cần phải xác định đúng vấn đề và tìm một team phù hợp.
18 02 2023 Xem thêm
How to learn well English language?
Just speak as much as you can.
04 01 2023 Xem thêm
Cách định giá cổ phiếu trước khi mua
Lấy tổng tài sản (đã trừ nợ, trừ thuế) chia cho tổng số cổ phiếu.