Tin tức

Average length of books

Viết bởi: ProWritingAid, 20 07 2021

General Fiction
 

Flash Fiction: 300–1500 words

Short Story: 1500–30,000 words

Novellas: 30,000–50,000 words

Novels: 50,000–110,000 words


Fiction Genres


Mainstream Romance: 70,000–100,000 words

Sub-genre Romance: 40,000–100,000 words

Science Fiction / Fantasy: 90,000–120,000 (and sometimes 150,000) words

Historical Fiction: 80,000–100,000

Thrillers / Horror / Mysteries / Crime: 70,000–90,000 words

Young Adult: 50,000–80,000


Children’s Books


Picture Books: 300–800 words

Early Readers: 200–3500 words

Chapter Books: 4000–10,000 words

Middle Grade: 25,000–40,000 words


Non-Fiction
 


Standard non-fiction (Business, Political Science, Psychology, History, etc.): 70,000–80,000 words

Memoir: 80,000–100,000 words

Biography: 80,000–200,000 words

How-to / Self-Help: 40,000–50,000 words

Original on ProWritingAid

Có thể bạn quan tâm
11 06 2023 Xem thêm
What problems worth solving?
Feynman wrote a letter to his former student explaining what problems worth solving: The worthwhile...
27 05 2023 Xem thêm
Làm R&D trong công nghiệp Hóa Học
Doanh nghiệp cần các kỹ sư và nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề của doanh nghiệp đó như tối ưu vận...
16 03 2023 Xem thêm
Các yếu tố giúp khởi nghiệp thành công
Cần phải xác định đúng vấn đề và tìm một team phù hợp.
18 02 2023 Xem thêm
How to learn well English language?
Just speak as much as you can.
04 01 2023 Xem thêm
Cách định giá cổ phiếu trước khi mua
Lấy tổng tài sản (đã trừ nợ, trừ thuế) chia cho tổng số cổ phiếu.