Tin tức

Mục đích của giáo dục

Viết bởi: Lê Quốc Chơn, 31 03 2019

Mục đích của giáo dục là giúp cho con người sống cả cuộc đời hạnh phúc bền vững. Tức là phải thích nghi tốt với môi trường sống, và hài lòng hay hạnh phúc với với cuộc sống. Khi được trang bị tốt một mức tối thiểu các kiến thức, kỹ năng thì con người sẽ có khả năng thích nghi với cuộc sống. Và giáo dục và đào tạo là con đường tối ưu để trang bị kiến thức và kỹ năng này. Sự thích nghi phản ánh qua khả năng sống độc lập về mặt tài chính, linh hoạt giải quyết các khó khăn trong cuộc sống.
 

Tuy nhiên, sự thích nghi không đủ làm cho con người sống hạnh phúc, ý nghĩa của cuộc sống, sự thú vị của cuộc sống mới làm cho cuộc sống trọn vẹn. Và chúng ta cần tin rằng nếu con người phát triển một cách hài hòa mọi mặt có thể thì sẽ sống hạnh phúc.
 

Như vậy giáo dục phải làm được hai việc (1) giúp cho con người thích nghi tốt với cuộc sống và (2) giúp cho con người thấy cuộc sống có ý nghĩa và thú vị. Chức năng thứ nhất có nghĩa là giáo dục phải trang bị kiến thức và kỹ năng sống tốt cho con người, đặc biệt là kỹ năng nghề nghiệp. Chức năng thứ hai là giúp cho con người cảm nhận được hương vị cuộc sống, giá trị văn hóa của cuộc sống nhờ vào triết học và nghệ thuật. Như Alfred North Whitehead nói trong tác phẩm “Aims of education” rằng văn hóa và chuyên môn là hai mục đích của giáo dục.

Có thể bạn quan tâm
11 06 2023 Xem thêm
What problems worth solving?
Feynman wrote a letter to his former student explaining what problems worth solving: The worthwhile...
27 05 2023 Xem thêm
Làm R&D trong công nghiệp Hóa Học
Doanh nghiệp cần các kỹ sư và nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề của doanh nghiệp đó như tối ưu vận...
16 03 2023 Xem thêm
Các yếu tố giúp khởi nghiệp thành công
Cần phải xác định đúng vấn đề và tìm một team phù hợp.
18 02 2023 Xem thêm
How to learn well English language?
Just speak as much as you can.
04 01 2023 Xem thêm
Cách định giá cổ phiếu trước khi mua
Lấy tổng tài sản (đã trừ nợ, trừ thuế) chia cho tổng số cổ phiếu.