Người học nói gì về Eduway
Cần tim gia sư dạy Toán cho em Nguyễn Văn A, học lớp 8, địa chỉ 123 Lý Văn B, Hải Châu, Đà Nẵng

Học viên LÊ THÁI HÒA

06 09 2018
Được học tập dưới sự giảng dạy và dìu dắt của giáo viên tại Trung Tâm quả thật là một sự trải nghiệm tuyệt vời. Giảng viên giảng bài dễ hiểu, phương pháp học gắn liền với thực tế làm cho học viên nắm bắt bài nhanh hơn. Trang thiết bị tại trung tâm đảm bảo chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu học tập của học viên tại đây. Cảm ơn EduWay rất nhiều!