Thư viện

Ôn tập thi cuối kỳ Hóa hữu cơ phần 1

Viết bởi: Lê Quốc Chơn, 20 03 2019
Ôn tập thi cuối kỳ Hóa hữu cơ phần 1
Có thể bạn quan tâm
06 04 2019 Xem thêm
Hướng dẫn học English
Cần bao lâu để học Tiếng Anh? Tùy thuộc vào nền tảng của bạn. Thông thường bạn cần học ít nhất 300...
20 03 2019 Xem thêm
Ôn tập thi cuối kỳ Hóa hữu cơ: Dẫn xuất hydrocarbon
Ôn tập thi cuối kỳ Hóa hữu cơ: Dẫn xuất hydrocarbon
04 03 2019 Xem thêm
Ôn tập chuổi phản ứng
Ôn tập chuổi phản ứng
03 03 2019 Xem thêm
Giới thiệu về hợp chất Meso
Tiến sĩ Lê Quốc Chơn giới thiệu ngắn gọn về hợp chất meso trong hóa hữu cơ.
01 03 2019 Xem thêm
Lecture14_ch19_aldehyde ketone
Aldehyde ketone
01 03 2019 Xem thêm
Lecture13_ch17_alcohol phenol ethers
Alcohol-phenol-ether